Vogels

Buizerd

Compacte roofvogel, 48-56 cm, met brede vleugels en korte hals. Zeer variabel. Staart vuilwit met dichte grijze bandering en een lichte borstband. Bovenborst en buikzijden donker. Ondervleugels met een zwartige achterrand en punt en witachtige slagpennen. Bovenvleugel uniform bruinig zonder opvallende kenmerken. Zit vaak op paaltjes op de uitkijk of vliegt al cirkelend op zoek naar een prooi.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Grote Bonte Specht

Zwart-witte specht, 23-26 cm, met een rode 'broek'. In de vlucht vallen de grote witte schoudervlekken op. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd. Deze ontbreekt bij het vrouwtje. Jonge spechten hebben een rood petje en worden daardoor nog wel eens aangezien voor een middelste bonte specht. Grote bonte specht loopt spiraalsgewijs tegen de stam van een boom op, op zoek naar voedsel tussen de schors of de bast. Roffelt al vroeg in het voorjaar om zijn territorium veilig te stellen. In de wintermaanden dwalen ze rond op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht in tuinen.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Grote Lijster

Houding meer rechtop dan zanglijster, valer van kleur. Heeft net als een zanglijster vlekken op de onderdelen, maar deze vlekken zijn rond van vorm. Daarnaast zijn de ondervleugels licht en is de koptekening ook lichter met een lichtere bruingrijze oorstreek en zijhals. Krachtige, diepgolvende vlucht. Schuw. 26-29 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Huismus

Mannetje heeft een grijs petje met roodbruine zijden, een zwarte borst, grijze wangen en een grijs onderlichaam. De zwarte bef en borst varieren per individu in grootte. Dominante mannetjes hebben meer zwart dan mussen lager in de rangorde. Op de vleugel zit een brede witte vleugelstreep. Het vrouwtje heeft een doffer uiterlijk en een vrij egale koptekening. Mussen zijn echte sociale vogels en leven dan ook in groepen. De hele dag onderhouden ze deze sociale contacten door voortdurend te tjilpen. Tijdens het paren zet het mannetje zijn veren op en steekt zijn staart omhoog en loopt voortdurend rondjes om het vrouwtje.14-16 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Kauw

Wat opvalt is de lichtgrijze iris, waardoor de vogel een vriendelijk uiterlijk heeft. Zijn typische houding en loop doet denken aan een deftige heer. Zwart verenkleed met lichgrijs achterhoofd en nek. Kauwen zijn sociale vogels, die graag in groepen leven. Binnen zo'n groep is wel een duidelijke rangorde. Vrouwtjes proberen via mannetjes, die hoger in de rangorder staan, hogerop te komen. Vooral in het najaar gaan kauwtjes zich groeperen bij favoriete slaapplaatsen. Lengte 30-34 cm: spanwijdte 64-73 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Kievit

Opvallend zwart-wit verenkleed met lange kuif. Vleugels breed en sterk afgerond. Onmiskenbaar kleed. Bovendelen donker met groenpaarse metaalglans. Onderdelen wit met een roestrode onderstaart. Kop is zwart-wit getekend met een lange, dunne kuif. Door flappende vlucht, waardoor afwisselend de donkere bovenvleugels en de lichte ondervleugels te zien zijn, ontstaat er een flikkerend effect. 28-31 cm

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Knobbelzwaan

Sierlijke grote witte watervogel. Geheel wit verenkleed. Jonge knobbelzwanen komen in twee varianten voor: met een bruin verenkleed en een wit verenkleed. Knobbelzwanen vormen paartjes voor het leven. Je ziet ze dan ook bijna altijd met z'n tweeën. Na de broedperiode trekken veel knobbelzwanen naar de grotere wateren (IJsselmeer en Deltagebied) om te ruien.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Sierlijke grote witte watervogel. Wit verenkleed. Lengte: 140-160 cm. Spanwijdte: 200-240 cm.

Kokmeeuw

Opvallend witte voorvleugel en een donkerbruine kopkap in zomerkleed. Bovenzijde lichtgrijs, onderzijde wit. Naast de witte voorvleugels hebben kokmeeuwen zwarte toppen aan de handpennen en een donkergrijze vlek op de onderhand. In zomerkleed met donkere chocoladebruine kopkap, welke afneemt tot slechts een donkere oorvlek (koptelefoon) in winterkleed. Juveniele vogels met (licht)bruine tinten in verenkleed, donkere tekening op de bovenvleugels en een zwarte staartband. Bij onvolwassen vogels zijn de bruintinten verdwenen, maar nog steeds met donkere tekening op bovenvleugels en zwarte staartband. Vangt ook vaak vliegende insecten in de lucht. 35-39 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Kuifeend

Zwart-witte duikeend (mannetjes) met kuif. Mannetjes zijn zwart met witte flanken, vrouwtjes overwegend bruin met lichtere flanken. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een kuif, maar deze is bij mannetjes wat langer. De vrij grote kop heeft bij mannetjes daarnaast ook een paarsachtige glans. Duikt vaak en 's winters vaak in groepen te vinden. 40-47 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Zwart-witte duikeend (mannetjes) met kuif. Duikt vaak en 's winters vaak in groepen te vinden.

Meerkoet

Plomp, geheel donker lichaam met een witte snavel en voorhoofd. 36-42 cm. Volledig roetgrijs gekleurd met een zwarte kop en een smalle witte vleugelachterrand. Foerageert 's winters vaak in grote groepen. Verdedigt zijn territorium fel.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Merel

Mannetje geheel zwart met opvallende gele of oranjeachtige snavel. Vrouwtje bruin. Mannetje geheel zwart en vrouwtje donkerbruin van kleur met iets lichtere borst, welke bruingestreept is. Jonge merels lijken veel op vrouwtjes, maar zijn vaak donziger en lijken daardoor groter dan volwassen vrouwtjes, ook is het verenkleed iets lichter. Pas aan het einde van de winter krijgen de jongen hun eigenlijke verenkleed en kleur snavel. De snavel is eerst namelijk nog donker van kleur. Zoekt zijn voedsel voornamelijk op de grond, tussen bladeren of op het gras. Met veel energie worden bladeren aan de kant gegooid in de hoop insecten en bodemdiertjes hiertussen te vinden. Op het gras of gazon hipt de merel een paar pasjes, houdt het kopje schuin en pikt een worm uit de grond, hipt weer een paar pasjes en het ritueel herhaalt zich. 23,5-29 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Ringmus

Roodbruine kop met donkere vlek op lichte wangen. De ringmus, 12,5-14 cm, lijkt veel op de huismus, maar heeft een roodbruine kop, lichte wangen, met donkere wangvlek, klein zwart befje en een witte bijna doorlopende nekrand. De rug en vleugels zijn bruin van kleur met een witte vleugelstreep. Leeft in groepen, meestal in het buitengebied in de buurt van boerderijen en andere gebouwen.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Roodborst

Bruine vogel, 12,5-14 cm, met opvallende oranjerode borst en gezicht en een lichte onderbuik. Leeft solitair, alleen niet in de broedperiode. Is erg agressief naar soortgenoten toe. Pikt op de grond naar insecten en andere kleine diertje.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Roodborsttapuit

In alle kleden met een oranje borst en mannetjes met een zwarte kop en witte halszijden. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een oranje borst, maar het zijn de mannetjes die opvallen. De vrouwtjes hebben naast de oranje borst bruin gestreepte bovendelen en twee witte vlekken op de bovenvleugel. Mannetjes hebben deze vleugelvlekken ook, en hebben daarnaast een (deels) witte stuit, witte halszijden en een zwarte kop. Zit vaak op een hoge uitkijkpost te zoeken naar prooien. 11,5-13 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Scholekster

Lange rode snavel, oranjeroze poten en een zwart-wit verenkleed. Zwarte kop en zwart bovenlichaam en een wit onderlichaam Buiten het broedseizoen zijn scholeksters vaak in grote groepen te zien in de kustgebieden. Hier verzamelen de scholeksters zich tijdens hoog water in grote groepen op de hoogwatervluchtplaatsen, waar ze meestal met zijn allen dezelfde kant op staan. Lengte: 39-44 cm (inclusief 6-9 cm snavel). Spanwijdte: 72-83 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Spreeuw

Leeft in groepen. Zijn vrij luidruchtig, zo ook de jonge spreeuwen in het nest. In de wintermaanden hebben spreeuwen een zwart verenkleed met een paarsgroene gloed en opvallende witte spikkels. In broedkleed zijn spreeuwen zwart gekleurd met een prachtige gloed van paarsblauwe en groene kleuren. Na de broedtijd krijgen de spreeuwen een bruin onopvallend verenkleed. Na het broedseizoen zoeken spreeuwen elkaar op en vormen soms zeer grote groepen. Deze groepen worden in het najaar aangevuld met spreeuwen uit Scandinavië. Overdag zoeken spreeuwen in de wijde omgeving naar voedsel. Aan het einde van de middag verzamelen ze zich op een vaste plaats. Na een aantal vluchten over de omgeving duiken ze met zijn allen in een groep bomen of struiken. Zolang er genoeg voedsel in de omgeving te vinden is, zullen ze hier blijven vertoeven. Dit kan enkele dagen zijn, maar soms ook vele weken. Aan het einde van de winter gaan de spreeuwen weer op zoek naar een geschikte broedplaats en trekken er weer vele spreeuwen naar Scandinavië.19 - 22 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Stormmeeuw

Lijkt qua kleed sterk op zilvermeeuw, maar is kleiner en met zwarte kraalogen. Drie leeftijdsgroepen. Bij adulte vogels zijn de onderdelen wit en bovendelen blauwgrijs. De vleugelpunten zijn zwart met witte vlekken. In de winter krijgen adulte vogels streping op de kop. Onvolwassen vogels in hun 1e jaar hebben volledig zwarte vleugelpunten en een donkere baan over de vleugel lopen. Ook heeft de staart een zwarte eindband en zijn de bovendelen bruin. In het 2e jaar lijken de vogels al sterk op adulte vogels maar hebben meer zwart op de vleugels. Broedt in kolonies (met andere meeuwen) en buiten het broedseizoen vaak in groepen te vinden. 40-46 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Torenvalk

Biddend langs autowegen of zittend op paaltjes en verkeerborden langs de weg. Het mannetje verschilt van het vrouwtje door een grijsblauwe kop en grijsblauwe ongebandeerde stuit en staart met een donkere eindband. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een donkere baardstreep, roodbruine mantel en vleugels met fijne zwarte vlekken. De borst is licht van kleur, eveneens met donkere vlekken. De staart en stuit van het vrouwtje is bruin en is fijn donker gebandeerd. Zoekt al biddend naar voedsel. Is een veldmuis in het vizier, dan duikt de torenvalk met grote snelheid op deze prooi. Torenvalken jagen vooral op veldmuizen. Lengte 31-37 cm. Spanwijdte 68-78 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Vink

De meest opvallende kenmerken van de vink zijn de twee witte vleugelstrepen, bij zowel het mannetje als vrouwtje. Het mannetje heeft in broedkleed een blauwgrijs petje, dat doorloopt dat in de nek. De wangen en de borst zijn diep oranje van kleur, de bovenrug in bruin en de veren zijn grotendeels zwart met twee witte vleugelstrepen. De staartveren zijn zwart, behalve de buitenste staartpennen. Deze zijn wit van kleur. Het vrouwtje is minder opvallend en wordt nog wel eens aangezien als een vrouwtjes mus. Vooral in het najaar scharrelen grote groepen vinken op de grond onder beuken naar beukennootjes, vaak vergezeld door kepen. In de tuin wachten ze geduldig onder een vetbol of een voederhuisje op zaadjes die door andere vogels worden gemorst..14-16 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Waterhoen

Rode snavel met gele punt en witte staartpennen van onder die omhoog staan. Zwart verenkleed met witte vlekken langs de flanken. Opvallende witte onderstaartdekveren met zwarte middenstreep. Typische watervogel die zich thuis voelt tussen de oeverbegroeiing. Deze schuwe watervogel vlucht bij gevaar de oeverbegroeiing in. Zwemt schoksgewijs, waarbij het hoofd op en neer gaat. Op het land loopt het waterhoen als een echte heer met rustige grote passen. Loopt bij gevaar snel weg. Vliegen zelden grote afstanden. Lengte: 27-31 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Wilde Eend

Meest voorkomende eend in sloten en vijvers, waar ze gondelend zoeken naar voedsel. Mannetjes heeft een glanzende groene kop met een witte nekband en een paars/bruine borst. De rest van de veren zijn lichtgrijs. Opvallend is de donkerblauwe spiegel met witte randen. Deze vallen vooral op tijdens de vlucht. De stuit en de middelste gekrulde staartveren zijn zwart. Het vrouwtje is lichtbruin-beige van kleur met donkerbruine vlekken en strepen. Evenals het mannetje heeft het vrouwtje een blauwe spiegel. Na het broedseizoen (augustus-september) gaan de eenden in de rui en krijgt het mannetje hetzelfde verenkleed als het vrouwtje. Alleen aan de kleur van de snavel kunt u ze duidelijk onderscheiden: de vrouwtjes snavel is zeemkleurig, de snavel van het mannetje is geel. Door een grote hoeveelheid eenden in een stadsvijvers en sloten, met daarbij meer mannetjes dan vrouwtjes, zijn er altijd een aantal mannetjes die niet aan een vrouwtje komen. Het zijn dan ook de vrijgezelle mannetjes die het op de vrouwtjes hebben gemunt. In de vrije natuur heeft het vrouwtje vele mogelijkheden om in een dichte oevervegetatie te vluchten, maar in stadsvijvers ligt dit heel anders. Door de steile oevers en de weinige begroeiing in de directe omgeving biedt ze geen dekkingsmogelijkheden, waardoor ze het soms moet afleggen tegen de mannetjes.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

50-60cm

Witte Kwikstaart

Geheel zwart, wit en grijze rug. De lange zwart-witte staart wordt regelmatig op en neer bewogen. Zwart-wit met witte vleugelstrepen en zwarte keel. Het vrouwtje is minder uitgesproken zwart-wit getekend. Beweeglijk en loopt en rent voortdurend achter insecten aan. Staart wordt regelmatig in verticale richting bewogen.16, 5-19 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Zanglijster

Gevlekte, lichte borst met pijlpuntige vlekken. Geelbeige bovenbuik. De bovendelen zijn egaal bruin. Zanglijsters beginnen al in januari uitbundig te zingen. Ze zingen vanaf een uitkijkpunt, de nok van het dak of in het topje van een boom. Een groot deel van het voedsel bestaat uit slakken. De huisjes slaan ze stuk op een steen, ook wel smitse genoemd. 20-22 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Zilvermeeuw

Grote meeuw met roze poten en gele snavel. Volwassen vogels hebben een witte kop, witte staart en onderlichaam en grijze vleugels en rug. De vleugelpunten zijn zwart. Juveniele zilvermeeuwen zijn geheel gruisbruin van kleur. Pas in de 2e winter krijgen de zilvermeeuwen grijze bovendelen. Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders en leven ook buiten de broedperiode vooral in groepen, langs de kust, maar ook steeds verder landinwaards. Zilvermeeuwen zijn echte schooiers die alles afzoeken naar voedsel, waarbij vuilniszakken niet ongemoeid blijven. Lengte: 54-60 cm. Spanwijdte 123-148 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken:

Zwarte Kraai

Geheel zwart uiterlijk. Te onderscheiden van de raaf door kleiner formaat, minder energieke vlucht en afgeronde staart, bij de raaf is deze wigvormig. Geheel zwart verenkleed. Sociale vogel, die graag buiten de broedperiode in groepen leeft. Zeer intelligente en vindingrijke vogels, die zich snel aanpassen aan hun omgeving en aan het aanbod aan voedsel. Lengte: 44-51 cm. Spanwijdte: 84-100 cm.

Details

Datum:

Aantal keer geteld:

Kenmerken: