Tellijst

Tellijst downloaden en invoeren

Tel indien mogelijk 24 uur lang op de vastgestelde teldag.
Noteer de vogelsoorten die u op uw golfbaan ziet. Vogels die alleen maar voorbijvliegen, tellen ook mee voor de waarneming.

Na het tellen geeft u uw resultaten door via deze site. Zie hiervoor ‘Tellijst invoeren’.
U kunt uw telling tot uiterlijk een week na de afgesproken teldag tot 12.00 uur 's middags doorgeven. Daarna sluit het telformulier en kunt u uw telling niet meer doorgeven.
Voor meer instructies en tips kunt u op deze site terecht bij “Teltips’.

Tellijst downloaden

Selecteer op welke golfbaan u gaat tellen:

Tellijst invoeren.

Alleen in de periode van de Bird Watching Day is invoer mogelijk.

Voor vragen over de invoer van tellingen, mail communicatie@ngf.nl.